DREAM CATCHER SJAMAAN
DREAM CATCHER SJAMAAN

Indiaanse legende van de Dromenvanger

Lang geleden toen de wereld nog jong was , stond een oude geestelijke leider van de Lakota stam op een hoge berg .

Hij had een visioen daarin verscheen Iktomi de grote misleider en Leeraar van wijsheid.

Iktomi in de vorm van een spin sprak met de geestelijke leider in een oude heilige taal die alleen te begrijpen was door de leiders van de Lakota .

Terwijl hij sprak spinde de spin een krans van wilgentakken en weefde daarin een web .

Paardenhaar ,veren,kralen en offergaven werden in het web gestoken .

Hij sprak tot de oude man over de levenscyclussen en hoe we onze levens als peuters beginnen, en dan de kindertijd bereiken, en daarna zijn we volwassen.

Tenslotte komt de ouderdom wanneer er voor ons moet worden gezorgd alsof we kleine kinderen zijn en zo wordt de cyclus voltooid.

‘Maar’, zei Iktomi terwijl hij doorging zijn web te spinnen, ‘in elke fase van het leven zijn er vele krachten – sommige goed en sommige slecht.

Als je luistert naar de goede krachten, zullen deze je in de juiste richting sturen. Maar als je luistert naar de slechte krachten, zullen ze je kwaad doen en je in de verkeerde richting sturen.’ Hij ging verder, ‘Er zijn veel krachten en verschillende richtingen die de harmonie van de natuur kunnen bevorderen of haar in de weg kunnen staan, en dat geldt ook voor de Grote Geest en al zijn schitterende leringen.’De hele tijd dat de spin aan het woord was, ging hij door met het weven van zijn web waarbij hij aan de buitenkant begon en en naar het centrum toewerkte. Toen Iktomi klaar was met spreken, gaf hij het web aan de oude wijze van de Lakota en zei… ‘Zie, het web is een volmaakte cirkel, maar er is een gat in het centrum van de cirkel. Gebruik het web om jezelf en je mensen te helpen om je doelen te bereiken en maak een goed gebruik van de gedachten, dromen en visioenen van je volk. Als je gelooft in de Grote Geest, zal het web je goede ideeën opvangen – en de slechte ideeën zullen door het gat verdwijnen.’De oude wijze van de Lakota gaf zijn visioen door aan zijn volk en nu gebruiken de Siouxindianen de droomvanger als het web van hun leven. Het hangt boven hun bed of in hun huis om de dromen en visioenen te selecteren. Het goede in hun dromen wordt gevangen in het web van het leven en met hen meegedragen. . . maar het kwade in hun dromen ontsnapt door het gat in het centrum van het web en is niet langer een deel van hen. Ze geloven dat de droomvanger het lot van hun toekomst bewaart


DREAM CATCHER AFRICA
DREAM CATCHER AFRICA

Oorsprong van de dromenvanger

Dromenvangers worden door veel natuurvolkeren gemaakt.
Zowel de Aboriginals en de indianen staan bekend om hun dromenvangers.
Het doel van de dromenvanger is het zelfde bij alle volkeren .
De indianen en Aboriginals gaan er van uit dat de hemel doorweekt is met dromen, goede en slechte .
Als je in slaap valt, is er dus een kans aanwezig dat je een slechte of boze droom opvangt en die gaat beleven in je droomtijd.
Een dromenvanger zou daarin een positieve verandering brengen .
De dromenvanger wordt boven je slaapplaats gehangen en vangt de dromen op.
Slechte of boze dromen worden door het web gevangen en vastgehouden, deze spatten uit elkaar bij het eerste ochtendlicht.
Hang de dromenvanger daarom bij voorkeur bij een raam en hoofdeinde .
De goede dromen, worden gevangen de kraaltjes symboliseren de gevangen dromen.
Deze goede dromen vallen via het web en de veertjes op de ontvanger.
De goede dromen kunnen zodoende telkens opnieuw gedroomd worden .
Zodoende droomt deze persoon rustiger en vaak prettiger.
Dromenvangers worden door de indianen en Aboriginals vaak cadeau gegeven aan pasgeborenen.
Een warm welkom voor de baby om prettiger aan zijn leven hier op aarde.
Zo kunnen eventuele nare herinneringen aan vorige levens opgevangen worden en afgevoerd door de dromenvanger.
De goede, vaak onderwijzende droom, welke zijn weg weet te vinden, wordt in het web doorgelaten en glijdt langzaam langs de veer naar beneden naar de dromer zonder deze te storen in zijn slaap.
De slechte dromen worden in het web gevangen en zullen, bij het opkomen van het eerste zonlicht, net als dauw uit het web verdreven worden. 
Hang de dromenvanger boven de slaapplaats zodanig dat de eerste zonnestralen heb web weten te vinden .
Reinig een slaapkamer regelmatig met witte salie, voor een positieve zuivere energie

Dromenvangers (Dreamcatchers) worden oorspronkelijk gemaakt door de Indianen en Aboriginals .

Bij geboorte wordt er een levensweb gemaakt (Dreamcatcher) het web symboliseert het levensloop de steentjes symboliseren de mooie dromen, deze worden gevangen in het web.

De slechte dromen verdwijnen in het centrum van het web en van daaruit langs de veertjes naar beneden

bij de eerste zonnestralen worden deze vernietigd.

Een Dromenvanger komt het beste tot haar recht boven het hoofd van de dromer en bij een raam.